การฝึกคำศัพท์

ศูนย์ฝึกคำศัพท์ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถเพิ่มคำศัพท์ที่คิดว่าไม่รู้ น่าสนใจ หรืออยากฝึกเพิ่มเติม ในทุกๆแบบฝึกหัด ผู้เรียนสามารถคลิกขวาที่คำศัพท์ที่ต้องการฝึก
แล้วคลิก เลือกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคำศัพท์เข้ามาที่ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้


การฝึกคำศัพท์ใน Vocabulary ให้ผู้เรียนคลิก


จากนั้น จะสามารถฝึกคำศัพท์ ที่ได้มีการบันทึกไว้จากบทเรียน ฟังเสียงเจ้าของภาษา พร้อมคิดคำแปลแล้วประเมินความถูกต้องด้วยตนเอง