วิดีโอขั้นตอนการทำแบบฝึกหัดของฉัน (My Exercises)ตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดด้านไวยากรณ์ ที่มีขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณจะสามารถฝึกและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา หากคะแนนในแบบฝึกหัดนั้นยังได้ไม่ถึง 100% ผู้เรียนไม่ควรที่จะทำแบบฝึกหัดเพียงครั้งเดียว เราแนะนำให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดซ้ำจนกว่าจะได้คะแนนข้างต้น แล้วจึงทำแบบฝึกหัดถัดไป ผู้เรียนควรจะทำแบบฝึกหัดจนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งนั่นคือการเรียนรู้