วีดีโอแนะนำการ Reset Passwordกรณีที่ผู้เรียนจำรหัสผ่านเข้าใช้งาน Speexx ไม่ได้ผู้เรียนสามารถ Reset Password ได้ตามขั้นตอนโดยกรอก Username Speexx จากนั้น ตรวจสอบที่ E-mail จะพบ Link สำหรับแก้ไขรหัสผ่าน