วิดีโอการใช้งานแบบฝึกหัดส่วนเสริม (Skill Development Tools)

วิดีโอ (Video)วิดีโอจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น New York Times, Boston Globe, Harvard Business Review และอื่นๆ อีกมากมาย คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการฟังเพื่อทำความเข้าใจ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนอเมริกัน

การใช้งานนิตยสาร (Community)ชุมชนแลกเปลี่ยนออนไลน์ผ่านบทความจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น New York Times, Boston Globe, Harvard Business Review และอื่นๆ อีกมากมาย นำเสนอหัวข้อเหตุการณ์ปัจจุบันหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรม มีการอัพเดทบทความใหม่ทุก ๆ สัปดาห์เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจ (Business)เพื่อฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษเฉพาะด้านเพื่อใช้ในการทำงาน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เช่น การรับโทรศัพท์ การประสานงาน การประชุม การนำเสนองาน งานด้านบุคคลไปจนถึง สถานะการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ

ศูนย์ฝึกไวยากรณ์ (Grammar)หลักไวยากรณ์ที่ครบถ้วนพร้อมแบบฝึกหัดที่จัดเรียงตามหัวข้อไวยากรณ์ มากกว่า 40 หัวข้อ

ศูนย์ฝึกการออกเสียง (Pronunciation)ให้ผู้เรียนได้ปรับสำเนียงการพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ ฝึกออกเสียงด้วยแบบฝึกหัดมากมายที่เริ่มตั้งแต่คำศัพท์พื้นฐานไปจนคำศัพท์ที่ยากขึ้น ทั้งที่เป็นคำเดี่ยวๆ และเป็นประโยค รวมทั้งลักษณะเฉพาะทางภาษา ที่คุณสามารถฝึกการพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตามต้นฉบับเจ้าของภาษา

วิดีโอการฝึกคำศัพท์บนสมาร์ทโฟนฝึกคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยบน ไอโฟน ไอแพด หรือ แอนดรอยด์ สมาร์ทโฟน ระบบฝึกคำศัพท์ที่รวบรวมรายการคำศัพท์ทั้งหมด สมบูรณ์ด้วยเสียง ทำให้คุณเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา