วิดีโอขั้นตอนการทำเเบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Online Test) • เป็นข้อสอบลักษณะ Adaptive ที่ปรับไปตามความสามารถของผู้เข้าสอบ
 • ประเมินระดับภาษา A1 – C2
 • เวลาในการสอบขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เข้าสอบ และการเลือกระดับที่ใกล้เคียงตามความสามารถของผู้เข้าสอบ
 • เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสอบ

  1. สัญญาณอินเตอร์เน็ต
  2. คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน
  3. เตรียมหูฟัง
  4. เวลาในการสอบสูงสุด 80 นาที

  ข้อควรระวัง

  1. แบบทดสอบสามารถทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น
  2. มีการจับเวลาในการสอบแต่ละหน้าไม่เท่ากัน
  3. แนะนำให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบให้เสร็จภายในครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุจำเป็นต้องหยุดระหว่างการสอบ เช่น อินเตอร์เน็ตขัดข้อง ไฟดับ เป็นต้น
  ให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบในหน้าปัจจุบันให้ครบก่อน (ระบบจะตรวจและอัพเดทคะแนนให้ทันที) ห้ามคลิกถัดไป เพราะหากเห็นข้อสอบแล้วไม่ทำ คะแนนหน้านั้นจะเป็นศูนย์